Jak rozreklamować stronę www?

Z jednej strony słyszy się dokoła, że skoro nie ma Cię w Sieci to tak jakby Cię nie było, zaś z innej strony skoro już wydasz wielką sumę pieniędzy na budowę serwisu internetowego demonstruje się, że skądinąd nie jest lepiej. A przecież jeżeli Twoja firma jest obecnie w Internecie to miało to rozwiązać jakiekolwiek kłopoty, a tu wciąż nic. Przyjrzyjmy się wszakże w jaki sposób użytkownicy Internetu trafiają na określone witryny www. Z pierwszej strony są to źródła pokroju off-line, z drugiej źródła typu on-line.Read More

Rozwój komputerowego składu tekstu

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak wielką rewolucję w świecie poligrafii uczyniły komputery. Nie stało się tak jednak od razu. Przez ponad 500 lat nic nie zagrażało tradycyjnym technikom drukarskim. Wszystko zmieniło się jednak w połowie lat 80-tych XX wieku. Jednym z czynników jakie odegrały w tym procesie szalenie istotną rolę było wynalezienie drukarki laserowej. Już kilkadziesiąt lat wcześniej powstały urządzenia do kopiowania dokumentów. Liderem tej technologii była amerykańska firma Xerox. Dorobiła się ona na tym miliardów dolarów. Na początku jednak były to urządzenia szalenie drogie, przeznaczone dla bogatych korporacji. Dopiero wejście na ten rynek Japończyków przyspieszyło spadek cen i miniaturyzację urządzeń.Read More

Projektowanie stron www na Śląsku

Województwo śląskie jest na drugiej pozycji w kraju pod względem liczby osób korzystających z Internetu. Wynika to po trosze z dużego potencjału ludnościowego ale także z pokaźnego dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu. Internet jest wykorzystywany w różnych celach choć prawdopodobnie w największym zakresie do rozrywki i komunikacji prywatnej, nie mniej równie ważne jest jego zastosowanie w działalności biznesowej. Wielu firmom daje on perspektywę dostępu do nieograniczonych rynków zbytu. Firma ze Śląska może stanąć w szranki z firmami z pozostałych regionów w walce o klienta. Internet nie tylko pozwala na łatwiejszą sprzedaż wyrobów i usług, ale także daje szansę na odnalezienie tańszych produktów, surowców, poddostawców i partnerów, co nie pozostaje bez wpływu na siłę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Choć w podstawowym zakresie do korzystania z Internetu wystarczy właściwie tylko przeglądarka i adres e-mail to by w 100% wykorzystać to doskonałe medium warto aktywnie działać w sieci zamiast jedynie biernie korzystać z jego dobrodziejstw. Doskonałą formę aktywności w Internecie stanowi dysponowanie własną stroną internetową lub w przypadku firm handlowych własnym sklepem internetowym. W zamiarze wystartowania z otwarciem tego typu furtki na świat rekomendowane jest udanie się do którejś z prężnie działających na Śląsku agencji interaktywnych. Agencja interaktywna to odmiana agencji reklamowej, jednakże o nieco bardziej technologicznym podłożu, która zajmuje się tworzeniem stron i sklepów internetowych oraz innymi działaniami marketingowymi w Internecie.

smartfon

Rozwój w dziedzinie projektowania stron www z roku na rok nabiera coraz większego impetu zatem coraz trudniej poradzić sobie samodzielnie z przygotowaniem strony www gdyż nawet jeśli kilka lat temu komuś udało się to zrobić to po przerwie z trudem odnajdzie się wśród dzisiejszych narzędzi i trendów tworzenia stron www. Zlecając agencji projektowanie stron powinno się mieć w obecnych czasach na względzie, że aktualnie wykazuje się coraz silniejszy trend do wykorzystywania telefonów do konsumpcji treści internetowych (w Polsce już 1/3 użytkowników korzysta z Internetu na smartfonach). Jeżeli jeszcze z 5 lat temu większość stron nie nadawała się do takich zastosowań to obecnie liczba ta szybko rośnie. Właściwie trudno dziś chyba znaleźć firmę zajmującą się projektowaniem stron internetowych, która nie oferowałaby tworzenia stron responsywnych, czyli takich jakie działają na każdym typie urządzenia przez dostosowanie się do wielkości ekranu. Formalnie jedynie starsze strony, zbudowane przed rokiem 2013 kiedy to nastąpił boom na budowę stron responsywnych, nie może być wygodnie oglądana na jakimś urządzeniu mobilnym. Biorąc pod uwagę iż co jakiś czas należy zaprojektować nową stronę www aby nadążać za bieżącymi trendami i potrzebami użytkowników w ciągu kilku najbliższych lat trudno będzie doszukać się strony jaka nie radziłaby sobie z urządzeniami mobilnymi.

Prasa w województwie śląskim

Przez bardzo długi czas to prasa codzienna i periodyczna była głównym medium wykorzystywanym w celach reklamowych z powodu swego szerokiego zasięgu (a czasem wąskiego, dostosowanego do określonych nisz). Jakkolwiek w dobie Internetu wpływ prasy znacznie zmalał z powodu spadku czytelnictwa to jednak i obecnie pełni ona istotną rolę jako nośnik reklamy.

Podobnie jak i w innych regionach kraju duże znaczenie na Śląsku ma prasa ogólnopolska, która nierzadko jednak posiada lokalne dodatki, w których mogą prezentować swe reklamy i ogłoszenia lokalni przedsiębiorcy. Nie mniej istnieje również w dalszym ciągu prasa o charakterze regionalnym (np. popularny Dziennik Zachodni), ograniczonym jedynie do obszaru Górnego Śląska i Zagłębia. W przeszłości takich tytułów było więcej jednak nie wytrzymały one próby czasu. W ciągu ostatnich 30 lat intensywnie z kolei rozwijała się prasa o charakterze lokalnym ograniczonym do jednego miasta lub powiatu, przede wszystkim jako inicjatywa prywatna lub samorządowa. W niemal każdym mieście powiatowym wychodzi przynajmniej jeden tytuł prasy lokalnej, zazwyczaj w formie tygodnika. Część z kolportowanych w województwie śląskim tytułów jest bezpłatnych i utrzymują się one wyłącznie z ogłoszeń i reklam. Są to zarówno publikacje małych lokalnych firm jak i wielkich potentatów rynku medialnego jak choćby Agora.Read More

Reklama outdoorowa na Śląsku

Z racji doskonałego skomunikowania (co nie do końca idzie w parze z jakością dróg) i bliskich odległości pomiędzy wieloma śląskimi miejscowościami dużą rolę jako nośnik reklamy na Śląsku odgrywa reklama outdoorowa.

Reklama outdoorowa to wszelkie formy reklamy umieszczone w przestrzeni publicznej, a zatem przede wszystkim billboardy lecz również mniejsze banery wieszane zwykle na płotach przez drobniejsze firmy. Oddziaływanie typowej reklamy outdoorowej jest zwykle rozciągnięte w czasie lub ma na celu wzmocnienie przekazu reklamowego dużych marek jako uzupełnienie innych kanałów promocyjnych. Doskonale sprawdza się także jako nośnik reklamowy informujący o sezonowych wydarzeniach, a zatem jako forma promocji festiwali, premier kinowych, koncertów czy imprez publicznych. Oddziaływanie nośników reklamy outdoorowej jest ograniczone terytorialnie, jednak jak wspomniałem wcześniej miasta Śląska i Zagłębia są położone blisko siebie lub wręcz zrośnięte ze sobą.Read More