Kategoria: poligrafia

Rozwój komputerowego składu tekstu

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak wielką rewolucję w świecie poligrafii uczyniły komputery. Nie stało się tak jednak od razu. Przez ponad 500 lat nic nie zagrażało tradycyjnym technikom drukarskim. Wszystko zmieniło się jednak w połowie lat 80-tych XX wieku. Jednym z czynników jakie odegrały w tym procesie szalenie istotną rolę było wynalezienie drukarki laserowej. Już kilkadziesiąt lat wcześniej powstały urządzenia do kopiowania dokumentów. Liderem tej technologii była amerykańska firma Xerox. Dorobiła się ona na tym miliardów dolarów. Na początku jednak były to urządzenia szalenie drogie, przeznaczone dla bogatych korporacji. Dopiero wejście na ten rynek Japończyków przyspieszyło spadek cen i miniaturyzację urządzeń.Read More

Prasa w województwie śląskim

Przez bardzo długi czas to prasa codzienna i periodyczna była głównym medium wykorzystywanym w celach reklamowych z powodu swego szerokiego zasięgu (a czasem wąskiego, dostosowanego do określonych nisz). Jakkolwiek w dobie Internetu wpływ prasy znacznie zmalał z powodu spadku czytelnictwa to jednak i obecnie pełni ona istotną rolę jako nośnik reklamy.

Podobnie jak i w innych regionach kraju duże znaczenie na Śląsku ma prasa ogólnopolska, która nierzadko jednak posiada lokalne dodatki, w których mogą prezentować swe reklamy i ogłoszenia lokalni przedsiębiorcy. Nie mniej istnieje również w dalszym ciągu prasa o charakterze regionalnym (np. popularny Dziennik Zachodni), ograniczonym jedynie do obszaru Górnego Śląska i Zagłębia. W przeszłości takich tytułów było więcej jednak nie wytrzymały one próby czasu. W ciągu ostatnich 30 lat intensywnie z kolei rozwijała się prasa o charakterze lokalnym ograniczonym do jednego miasta lub powiatu, przede wszystkim jako inicjatywa prywatna lub samorządowa. W niemal każdym mieście powiatowym wychodzi przynajmniej jeden tytuł prasy lokalnej, zazwyczaj w formie tygodnika. Część z kolportowanych w województwie śląskim tytułów jest bezpłatnych i utrzymują się one wyłącznie z ogłoszeń i reklam. Są to zarówno publikacje małych lokalnych firm jak i wielkich potentatów rynku medialnego jak choćby Agora.Read More