Śląski rynek

Foto: Kris Duda (https://www.flickr.com/photos/ahorcado/)
Foto: Kris Duda (https://www.flickr.com/photos/ahorcado/)

W Polsce panuje stereotypowy pogląd na utożsamianie Górnego Śląska z terenem obecnego województwa śląskiego, co nie jest prawdą i jest nieraz krzywdzące dla wielu jego mieszkańców – zarówno dla autochtonicznych Ślązaków, którzy protestują przed łączeniem ich małej ojczyzny z nieśląskimi terenami, na które składa się obecne województwo jak i dla mieszkających na północy, wschodzie i południu Małopolan, którzy odżegnują się od powiązania ze Śląskiem. Tymczasem rdzennie śląskimi ziemiami są także te, które leżą w województwie opolskim. Opole to historyczna stolica całego Górnego Śląska.

Jak by na to nie patrzeć to na stosunkowo niewielkim terytorialnie obszarze, z którego składają się oba województwa zamieszkuje obecnie prawie 5,5 miliona osób co jest liczbą porównywalną z kilkoma państwami europejskimi takimi jak Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Słowacja oraz znacznie więcej niż liczą choćby Chorwacja, Słowenia, o Litwie, Łotwie i Estonii nie wspominając.

Duża populacja oraz niewielki obszar to wymarzony rynek docelowy dla każdego przedsiębiorstwa, które działa na Śląsku. Z drugiej strony wymaga to podjęcia działań promocyjnych na skalę małego kraju jak wyżej wymienione. Na tym blogu prześledzimy opcje jakimi dysponują działające na Śląsku przedsiębiorstwa w zakresie dotarcia do klientów.