Tag: Śląsk

Prasa w województwie śląskim

Przez bardzo długi czas to prasa codzienna i periodyczna była głównym medium wykorzystywanym w celach reklamowych z powodu swego szerokiego zasięgu (a czasem wąskiego, dostosowanego do określonych nisz). Jakkolwiek w dobie Internetu wpływ prasy znacznie zmalał z powodu spadku czytelnictwa to jednak i obecnie pełni ona istotną rolę jako nośnik reklamy.

Podobnie jak i w innych regionach kraju duże znaczenie na Śląsku ma prasa ogólnopolska, która nierzadko jednak posiada lokalne dodatki, w których mogą prezentować swe reklamy i ogłoszenia lokalni przedsiębiorcy. Nie mniej istnieje również w dalszym ciągu prasa o charakterze regionalnym (np. popularny Dziennik Zachodni), ograniczonym jedynie do obszaru Górnego Śląska i Zagłębia. W przeszłości takich tytułów było więcej jednak nie wytrzymały one próby czasu. W ciągu ostatnich 30 lat intensywnie z kolei rozwijała się prasa o charakterze lokalnym ograniczonym do jednego miasta lub powiatu, przede wszystkim jako inicjatywa prywatna lub samorządowa. W niemal każdym mieście powiatowym wychodzi przynajmniej jeden tytuł prasy lokalnej, zazwyczaj w formie tygodnika. Część z kolportowanych w województwie śląskim tytułów jest bezpłatnych i utrzymują się one wyłącznie z ogłoszeń i reklam. Są to zarówno publikacje małych lokalnych firm jak i wielkich potentatów rynku medialnego jak choćby Agora.Read More

Reklama outdoorowa na Śląsku

Z racji doskonałego skomunikowania (co nie do końca idzie w parze z jakością dróg) i bliskich odległości pomiędzy wieloma śląskimi miejscowościami dużą rolę jako nośnik reklamy na Śląsku odgrywa reklama outdoorowa.

Reklama outdoorowa to wszelkie formy reklamy umieszczone w przestrzeni publicznej, a zatem przede wszystkim billboardy lecz również mniejsze banery wieszane zwykle na płotach przez drobniejsze firmy. Oddziaływanie typowej reklamy outdoorowej jest zwykle rozciągnięte w czasie lub ma na celu wzmocnienie przekazu reklamowego dużych marek jako uzupełnienie innych kanałów promocyjnych. Doskonale sprawdza się także jako nośnik reklamowy informujący o sezonowych wydarzeniach, a zatem jako forma promocji festiwali, premier kinowych, koncertów czy imprez publicznych. Oddziaływanie nośników reklamy outdoorowej jest ograniczone terytorialnie, jednak jak wspomniałem wcześniej miasta Śląska i Zagłębia są położone blisko siebie lub wręcz zrośnięte ze sobą.Read More